Lịch sử đấu giá

Sản Phẩm Khách hàng Liên hệ Thời gian kết thúc Giá chiến thắng Giá bán thực
Giang Nguyễn 0945341***

23:59:59

26-11-2018

180,000 ₫ 250,000 ₫
Lập Tuấn 01689517***

23:59:59

26-11-2018

8,500,000 ₫ 9,000,000 ₫
Ngân cute 01663197***

23:59:59

26-11-2018

1,000,000 ₫ 1,100,000 ₫
Quyet Nguyen 0928521***

20:19:06

23-11-2018

20,650,000 ₫ 21,500,000 ₫